Nefis ile İlgili Ayetler

Nefis kötülüklerle doludur


Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. (YUSUF/53)


Kalblerinde hastalık bulunanların :" Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. (MAİDE/52)


Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür! Allah onlara gazabetmiştir. Onlar ebedî olarak azap içinde kalacaklardır. (MAİDE/80)


-


Kıskançlığa ve bencil tutkulara elverişlidir


Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (NİSA/128)


-


Aslında her nefis kendine bir basirettir


Doğrusu insan kendi nefsini görür,


Bir takım özürler ortaya atsa da. (KIYAMET/14-15)


-


İnkar edenler nefislerinde büyüklüğe kapılırlar


Bununla beraber, bize kavuşmayı ummayanlar "Bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik" dediler. Andolsun ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. (FURKAN/21)


-


Kendi yanlışlarını bilir mazeretler öne sürer


Doğrusu insan kendi nefsini görür,


Bir takım özürler ortaya atsa da. (KIYAMET/14-15)


-


Nefisler insanlara bir rehinedir


Her nefis kendi kazancına bağlıdır. (MÜDDESSİR/38)


-


Müminler nefislerini hevadan ve bencil tutkalardan sakındırırlar


O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (TEĞABÜN/16)


Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,


Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir. (NAZİ'AT/40-41)


-


İnkar edenler nefislerini uyup heva ve heveslerine tercih ederler


Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? (FURKAN/43)


-


Ahirette her nefis ne işlemişse önünde bulur


O gün her nefis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger. (AL-İ İMRAN/30)


-


Ahirette inkarcılar, dünyadayken kendi nefislerine zulmetiklerini söylerler


Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" (A'RAF/23)


-


Not: Burada bulunan ayetler ve konular sınırlıdır. Tamamı için Kuran-ı Kerim Meali'ni bütün olarak okumanızı tavsiye ederiz.