Klavupen Ped.156,25 Mg 100 Ml Süspansiyon

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Etken Madde: Amoksisilin + Klavulanik asit

Kategori: Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler/Antibakteriyel

Fiyat 8.96 TL

Barkod No 8699622280369

Formülü:

---------- Hidroksipropilmetilsellüloz Tablet
---------- Sakkarin sodyum anhidr Tablet
---------- Flavor (toz) Tablet
---------- Kolloidal silikondioksid Tablet
---------- Sükrisinik asid Tablet
---------- Silikondioksit Tablet
0.225 Gr/Ml Kolloidal silikondioksid Fort süspansiyon
2.500 Gr/Ml Hidroksipropilmetilsellüloz Ped. süspansiyon
0.210 Gr/Ml Ksantan zamkı Ped. süspansiyon
---------- Opadry (oy-s white) Ped. süspansiyon
2.000 Gr/Ml Opadry (oy-s white) Tablet
---------- Sodyum karboksimetli nişasta Ped. süspansiyon
---------- Ksantan zamkı Tablet
0.857 Gr/Ml Potasyum klavulanat Ped. süspansiyon
3.157 Gr/Ml Amoksisilin trihidrat Ped. süspansiyon
0.210 Gr/Ml Sakkarin sodyum anhidr Ped. süspansiyon
0.020 Gr/Ml Sükrisinik asid Fort süspansiyon
---------- Mikrokristalin sellüloz Ped. süspansiyon
1.600 Gr/Ml Flavor (toz) Fort süspansiyon
0.210 Gr/Ml Sakkarin sodyum anhidr Fort süspansiyon
1.200 Gr/Ml Hidroksipropilmetilsellüloz Fort süspansiyon
0.150 Gr/Ml Ksantan zamkı Fort süspansiyon
--------- Opadry (oy-s white) Fort süspansiyon
--------- Mikrokristalin sellüloz Fort süspansiyon
--------- Sodyum karboksimetli nişasta Fort süspansiyon
--------- Prespite silis Fort süspansiyon
1.713 Gr/Ml Potasyum klavulanat Fort süspansiyon
2.567 Gr/Ml Silikondioksit Fort süspansiyon
0.450 Gr/Ml Kolloidal silikondioksid Ped. süspansiyon
0.010 Gr/Ml Sükrisinik asid Ped. süspansiyon
3.000 Gr/Ml Silikondioksit Ped. süspansiyon
9.471 Gr/Ml Amoksisilin trihidrat Tablet
2.456 Gr/Ml Potasyum klavulanat Tablet
0.150Gr/Ml Prespite silis Tablet
0.435 Gr/Ml Sodyum karboksimetli nişasta Tablet
3.639 Gr/Ml Mikrokristalin sellüloz Tablet
6.314 Gr/Ml Amoksisilin trihidrat Fort süspansiyon
---------- Prespite silis Ped. süspansiyon
1.600 Gr/Ml Flavor (toz) Ped. süspansiyon

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Klavupen Pediatrik süspansiyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamaz üreten, Ampisilin ve Amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkilidir. Klavupen Pediatrik süspansiyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında: Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltehabı ve diğer KBB enfeksiyonları. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında: Akut ve kronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi. Ürogenital sistem enfeksiyonlarında: Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlar. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Selülit, apse, erizipel, impetigo, yara enfeksiyonlarında, endikedir.

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmişitir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle bir çok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmişitir. Penislin tedavisine başlamadan önce vakanın penislin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorgulanmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavi ise hematopoetik sistem, bçbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobekterler ve pseudomonas gibi) ve mantarlar ile (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. İnfeksiyoz mononükleozisli hastalarda Ampisiline bağlı deri döküntüleri sıklıkla görüldüğünden bu
hastalarda Ampisilin kullanılmamalıdır.
Antikoagülanlarla tedavi altında olan bazı hastalarda Amoksisilin Potasyum klavulanat uygulamasında protrombin ve kanama zamanlarında uzama görüldüğü bildirildiğinden, bu tür hastalarda dikkatli davranılmalıdır.
Hamilelerde ve Emziren Annelerde kullanımı:

Klavupen plasentadan kolayca geçtiğinden hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlerin anne sütüne geçmesi nedeniyle Klavupen emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare görülebilir. Ürünün kullanımı ile gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde, Klavupen Pediatrik süspansiyon yemeklerden hemen önce alınması ile bu belirtiler asgari düzeye indirilebilir. Hipersensitivite reaksiyonları: Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker, kaşıntı, anjioödem görülebilir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlarantihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlar görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur. Karaciğer: Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Renal: İnterstisyal nefrit ve hematüri nadiren görülebilir. Kan ve lenf sistemi: Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Ancak tedavinin kesilmesi ile normale döner. Santral sinir sistemi: Reversibl hiperaktivite, anjitasyon, anksiyete, ,nsomnia nadiren görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid, Amoksisilin'in renal tübüler sekresyonunu azaltır. Klavupen Pediatrik süspansiyon ile birlikte kullnımı Amoksisilin'in kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. Klavupen Pediatrik süspansiyon'un allopurinol ile birlikte kullanımına ait hernekadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol'e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi'ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. Klavupen Pediatrik süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımı takiben total konjugue estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmişitir.

Kullanım şekli ve dozu:

Klavupen Pediatrik süspansiyon'un 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilen oral dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30 mg/kg/gün'dür. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Bu doz da günde 3 kez 8 saat arayla verilmelidir. 9 ay-2 yaş arasındaki çocuklara 8 saatte bir 2.5 ml, 2-6 yai (10-18 kg) arasındaki çocuklara 8 saatte bir 156.25 mg (5 ml), 6 yaşın üstündeki (18-40 kg) çocuklara 8 saatte bir 312.5 mg (10 ml) Klavupen Pediatrik süspansiyon verilmesi tavsiye edilir. Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavupen tablet verilmesi tavsiye edilir. Vücut ağırlığı 40 kg'ın üzerinde olanlarda yetişkin dozu uygulanmalıdır. Enfeksiyon türüne göre tedavi süresine karar verilir ancak hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Klavupen Ped.156,25 Mg 100 Ml Süspansiyon prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Klavupen Ped.156,25 Mg 100 Ml Süspansiyon yan etkileri, Klavupen Ped.156,25 Mg 100 Ml Süspansiyon fiyatı, ilaç bilgileri