Iesef Iv 0,5 Gr 1 Flakon

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Etken Madde: Sefriakson Sodyum

Kategori: Diğer/Antibiyotik

Fiyat 6,41 TL

Barkod No 8699508270200

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı Staph. aureus, Staph. epidermidis, St. pneumoniae, St. viridans, St. bovis, A ve E grubu Stroptoc, Aeromans, Alcaligenes Br. Catarrhalis, Citrobacter, Enterobacr, E. coli, H. ducreyi, H. influenzae, Klebsiella, Moraxella, Neisse, Proteus, Providencia Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigela, Vibrio, Yersinia, T. pailidum, Bacteroides, Clostridium Fusobacterium, Peptococcus ve Peptostreptococcus'ların neden olduğu; Menenjit; ürogenital enfeksiyonlar, septisemi ve pnömonide endikedir.
Alt solunum yolları, idrar yolları enfeksiyonlarında, gonore, kemik ve eklem enfeksiyonlarında entikedir.

Kontrendikasyonları:

İESEF sefalosporin antibiyotiklere aşırı duyarlığı bilinen kimselere verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilinlere ve sefalosporinlere duyarlı hastalarda ve kesin endikasyon dışında gebelerde kullanılmaz. Renal ve hepatik yetmezliklerde plazma konsantrasyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Aminoglikozitlerle birlikte sinerjik etki gösterir. Hepatik veya renal yetmezliklerde doz ayarlaması gerekmez. Ancak her ikisi birlikte olduğunda, kandaki antibiyotik konsantrasyonları izlenmedilçe, günlük dozun 2 g'ı geçmemesi gerekir. Ayrıca uzun süreli tedavilerda, duyarsız mikroorganizmalar aşırı çoğalıp süperenfeksiyon yapabilirler.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal: Yumuşak dışkı, diyare, bulantı, kusma, ekzantem, allerjik dermatit, prurit eozinofili, kanama, trombositopeni, lökopeni, granülositopeni, baş ağrısı ve dönmesi vajinal kandidiyaz, karaciğer enzimlerinde artma, oligüri, döküntüler, pruritus, ateş ve titreme gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde tek doz halinde 1-2g/gün, Yeni doğanlarda 20-50mg/kg ve Çocuklarda 20-80mg/kg'dır. Gonore tedavisinde 250mg/kg tek i.m. doz önerilmektedir. i.m. enjeksiyon için 0.5g etken madde 2ml ve 1g etken madde 3,5ml'lik lidokain çözeltisinde çözünerek derin i.m enjekte edilir. Lidokain çözeltisi i.v uygulanmamalıdır. i v. enjeksiyonlar için 0.5g etken made 5ml ve 1g etken madde ise 10ml çözücüde çözünerek 2-4 dakikada enjekte edilir. Enfüzyon için 2g etken madde 40ml, %0 9 S.F, %0 45 S.F+%2,5 dekstroz %5 dekstroz: %10 dekstroz ve %5 levüloz içeren kalsiyumsuz çözeltilerde en az 15 dakika uygulanır.
Anahtar Kelimeler: Iesef Iv 0,5 Gr 1 Flakon prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Iesef Iv 0,5 Gr 1 Flakon yan etkileri, Iesef Iv 0,5 Gr 1 Flakon fiyatı, ilaç bilgileri