Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj}

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Guerbet Tıbbi ve Kimya Mad. Tic. A.Ş.

Etken Madde:

Kategori: Radyoloji/Radyoopak kontrast madde

Fiyat 0 TL

Formülü:

Lobitridol,76.78 gr

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Radyolojik incelemelerde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin'e aşırı duyarlı olan kişilerde
kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Ambroksol ve metabolitlerinden biri olan bromeksin'e aşırı duyarlı olan kişilerde
kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı :
Gebelik Kategorisi B' dir.
Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber,
insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Anne sütüne geçtiğinden emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genellikle Tusilin Pediatrik Şurup, iyi tolere edilir. Bazı durunlarda mide, barsak
bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir.
Ayrıca serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselme uygulanmıştır.
"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

İlaç etkileşimleri:

Tusilin Pediatrik Şurup ile kardiyotonik glikozidler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler
ve diüretikler arasında herhangi bir etkileşime rastlanmamıştır.
Amoksisilin, eritromisin, cefuroksim gibi antibiyotiklerin plazma düzeylerini
değiştirmez. Birlikte kullanımlarında bir sakınca yoktur.
Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar,
haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar ( ipratropium hariç ) siliyer
motiliteyi ve mukosiliyer klerensi azaltarak mukoza sekresyonlarının birikimine yol
açabilirler.
Antitussif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek
ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını
zorlaştırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
0-2 yaş arası günde 2 defa 2.5 ml ( ½ ölçek )
2-5 yaş arası günde 3 defa 2.5 - 5 ml ( ½ - 1 ölçek )
5 - 12 yaş arası günde 2 defa 5-10 ml ( 1-2 ölçek )
DOZ AŞIMI :
Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında
hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve
semptomatik tedavi yapılır.
Anahtar Kelimeler: Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} yan etkileri, Xenetix 350 Mg {200 ml 1 Flakon Ambalaj} fiyatı, ilaç bilgileri