Xeloda 500 Mg 120 Lak Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

Etken Madde: Kapesitabin

Kategori: Onkoloji/Antineoplastik Ajan

Fiyat 783,39 TL

Barkod No 8699505091211

Formülü:

Bir film kaplı tablet 500 mg kapesitabin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Metastatik kolorektal kanserli hastaların birinci basamak tedavisinde (Bkz. Farmakodinamik özellikler),

Kontrendikasyonları:

Xeloda, floropirimidin tedavisine ciddi ve beklenmeyen reaksiyon hikayesi olan hastalarda,

Uyarılar/Önlemler:

Xeloda ancak antineoplastik ilaçların uygulanması konusunda deneyimli uzman bir hekim tarafından reçetelenmelidir. Doz kısıtlayıcı toksisiteler: diyare, abdominal ağrı, bulantı, stomatit ve el-ayak sendromudur. İstenmeyen etkilerin çoğunluğu doz azaltımı veya ertelenmesi ile geri dönüşümlüdür ve tedavinin tamamen bırakılmasını gerektirmezler. Diyare: Xeloda diyare oluşmasına yol açabilir ve bu durum, hastaların %50'sinde gözlenmiştir. Ciddi diyaresi olan hastalar dikkatle izlenmeli ve dehidratasyon halinde sıvı-elektrolit replasmanı yapılmalıdır. Standart anti-diyareik ilaçlar (örn., loperamid) kullanılabilir. NCIC evre 2 diyare, günde 4 ila 6 dışkılama ya da gece dışkılamaları olarak; evre 3, günde 7 ila 9 dışkılama ya da inkontinans ve malabsorpsiyon; evre 4 ise günde 10'dan fazla sayıda dışkılama ya da kabaca kanlı diyare ya da parenteral destek gereksinimi olarak tanımlanır. Evre 2, 3 ya da 4 diyarenin oluşması halinde Xeloda uygulanması diyare geçene ya da evre 1'e gerileyene dek kesilmelidir. Evre 3 veya 4 diyarenin görülmesi halinde izleyen Xeloda dozları azaltılmalı ya da tedavi tamamen kesilmelidir. El-ayak sendromu (el-ayak derisi reaksiyonu veya palmar-plantar eritrodezestezi): Evre 1 el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda uyuşmalar, dezestezi/parestezi, karıncalanma, ağrısız şişmeler ya da eritem ve/veya bu organlarda hastanın normal aktivitelerini bozmayan bir rahatsızlık hissidir. Evre 2 el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda ağrılı eritem ve şişmeler ve/veya hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bir rahatsızlık hissidir. Evre 3 el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda nemli deskuamasyon, ülserasyon, bül oluşumu ve şiddetli ağrı ya da hastanın çalışamamasına veya günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememesine yol açan şiddetli bir rahatsızlık hissidir. Evre 2 ya da 3 el ve ayak sendromu ortaya çıktığında, bu durum iyileşinceye ya da evre 1'e gerileyinceye değin, Xeloda tedavisine ara verilmelidir. Evre 3 el ve ayak sendromu sonrasında, izleyen Xeloda dozları azaltılmalıdır. Kardiyotoksisite: Miyokard enfarktüsü, anjina, disritmiler, kardiyojenik şok, ani ölüm ve elektrokardiyografik değişiklikleri içeren kardiyotoksisite, floropirimidin tedavisi ile ilişkilidir. Bu advers olaylar, öncesinde koroner arter hastalığı öyküsü olan hastalarda daha sık ortaya çıkabilir. Xeloda verilen hastalarda kardiyak aritmiler, anjina pektoris, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati bildirilmiştir. Öyküsünde belirgin kalp hastalığı, aritmiler ve anjina pektoris bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Hipo- ya da hiperkalsemi: Xeloda tedavisi sırasında hipo- ya da hiperkalsemi olayları bildirilmiştir. Önceden hipo- ya da hiperkalsemisi olan hastalarda dikkatli davranılmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Merkezi ya da periferik sinir sistemi hastalığı: Merkezi ya da periferik sinir sistemi hastalığı, örn., beyin metastazları veya nöropatisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Diabetes mellitus ya da elektrolit dengesizlikleri: Diabetes mellitus ya da elektrolit dengesizlikleri olan hastalarda dikkatli olunmalıdır çünkü bu tablolar Xeloda tedavisi esnasında ağırlaşabilirler. Kumarin türevleri ile antikoagülasyon: Eş zamanlı Xeloda ve oral kumarin türevleri ile antikoagülasyon tedavisi gören hastaların antikoagülana karşı yanıtları (INR ya da protrombin zamanı) yakından izlenmeli ve antikoagülan dozu bu doğrultuda uyarlanmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenilirlik ve etkinlik verilerinin bulunmaması nedeniyle, hafif ile orta derecede karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda Xeloda kullanımı, karaciğer metastazlarının var olması ya da olmamasından bağımsız olarak, dikkatle izlenmelidir. Bilirubinde tedaviye bağlı > 3.0 x ÜNS düzeyinde yükselmeler ya da karaciğer aminotransferazlarında (ALT, AST) tedaviye bağlı > 2.5 x ÜNS düzeyinde yükselmeler ortaya çıkarsa, Xeloda uygulamasına ara verilmelidir. Bilirubin seviyesi £ 3.0 x ÜNS düzeyine düştüğünde ya da hepatik aminotransferazlar £ 2.5 x ÜNS düzeyine düştüğünde Xeloda

Yan etkiler/Advers etkiler:

Xeloda monoterapisi:

İlaç etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla etkileşim:

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Anahtar Kelimeler: Xeloda 500 Mg 120 Lak Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Xeloda 500 Mg 120 Lak Tablet yan etkileri, Xeloda 500 Mg 120 Lak Tablet fiyatı, ilaç bilgileri