2012 YGS Konuları

2012 YGS Müfredatında bazı değişiklikler oldu ve duyumlara göre konular şu şekilde olacak.


İşte çıkması beklenen konular;


 


YGS MATEMATİK KONULARI
1-) Sayılar
2-) Basamak Kavramı
3-) Taban Aritmetiği
4-) Bölme-Bölünebilme
5-) OBEB-OKEK
6-) Rasyonel Sayılar
7-) Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-) Mutlak Değer
9-) Üslü İfadeler
10-) Köklü İfadeler
11-) Oran-Orantı
12-) Denklem Çözme
13-) Problemler
14-) Mantık
15-) Kümeler
16-) Bağıntı-Fonksiyon
17-) İşlem-Modüler Aritmetik
18-) Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık


YGS GEOMETRİ KONULARI
1-) Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-) Üçgende Açı
3-) Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-) Üçgende Alan
5-) Üçgende Benzerlik
6-) Açıortay-Kenarortay
7-) Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-) Çokgenler
9-) Çember-Daire
10-) Katı Cisimler
11-) Doğrunun Analiyiği
12-) Noktanın Analitiği
13-) Simetri-Döndürme


YGS FİZİK KONULARI
1-) Fiziğin Doğası
2-) Vektör-Kuvvet-Denge
3-) Basit Makineler
4-) Ağırlık Merkezi
5-) Doğrusal Hareket
6-) İş-enerji
7-) Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-) Basınç
9-) Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-) Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-) Isı-Sıcaklık
12-) Elektrostatik
13-) Elektrik Akımı
14-) Manyetizma
15-) Işık Bilgisi
16-) Mercekler-Aynalar
17-) Ses-Uzay


YGS KİMYA KONULARI
1-) Kimyanın Gelişimi
2-) Bileşikler
3-) Kimyasal Değişimler
4-) Karışımlar
5-) Hayatımızdaki Kimya
6-) Madde ve Özellikleri
7-) Atomun Yapısı
8-) Periyodik Cetvel
9-) Kimyanın Temel Kanunları


YGS BİYOLOJİ KONULARI
1-) Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-) Canlıların Ortak Özellikleri
3-) Canlıların Temel Bileşenleri
4-) Hücrenin Yapısı
5-) Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-) Nükleik Asitler
7-) Protein Sentezi
8-) Enzimler
9-) Canlıların Sınıflandırılması
10-) Ekoloji
11-) Solunum-Fotosentez
12-) Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-) Kalıtım-Evrim
14-) Bitkiler
15-) Vücudumuzdaki Sistemler
16-) Duyu Organları


YGS TÜRKÇE KONULARI
1-) Sözcükte Anlam
2-) Cümlede Anlam
3-) Paragraf
4-) Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-) Sözcüğün Yapısı
6-) Cümlenin Öğeleri
7-) Fiil Çatısı
8-) Cümle Çeşitleri
9-) Anlatım Bozuklukları
10-) Ses Bilgisi
11-) Yazım Kuralları
12-) Noktalama İşaretleri
13-) İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması


YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH
1-) Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2-) İlk Uygarlıklar
3-) İlk Türk Devletleri
4-) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5-) Türk İslam Devletleri
6-) Türkiye (Anadolu) Tarihi


OSMANLI TARİHİ
7-) Beylikten Devlete (1300 - 1453)
8-) Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
9-) Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10-) Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11-) En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
12-) Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13-) Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14-) Erzurum ve Sivas Kongreleri
15-) Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16-) Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17-) I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18-) Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19-) Lozan Antlaşması
20-) Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21-) Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22-) Atatürk Devrimleri
23-) Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24-) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası


YGS COĞRAFYA KONULARI
1-) Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-) Dünyanın Hareketleri
3-) Harita Bilgisi
4-) İklim Bilgisi
5-) İç ve Dış Kuvvetler
6-) Beşeri Coğrafya
7-) Ekonomik Faaliyet Türleri